Lontara’

Home » Lontara’
Lontara’
Advertisements

Oleh Adi Arwan Alimin

Ka Ga Nga Ka
Aku terbata-bata
Mengeja lampau

Ca Ja Nya Nca
Aku pun limbung
Pada rundung kata

Ya Ra La
Aku tersedak
Menelan sendawa

Pa Ba Ma Mpa
Terasa gelap menjadi
Kunang-kunang

Ta Da Na Nra
Pada purba aksara
Melampau beruas hari

Wa Sa A Ha
Kau hilang
Tergelung warita

Ondongang, 24 Desember 2018

error: Content is protected !!