Sirah Muhammad

Home » Sirah Muhammad
Sirah Muhammad
Advertisements

Oleh Adi Arwan Alimin

Siapakah lelaki di gua Hira
Menanti wahyu dari langit
Jauh dari Kota Makkah
Sepi dalam hening menyendiri
Siapa lelaki lebih pemalu
dari seorang gadis dalam pingitan
Kerabat, orang jauh, orang kuat, dan lemah baginya sama saja

Siapakah lelaki mengikat perutnya
dengan batu sebab ia merasa lapar
“Berat terasa olehnya sebab penderitaanmu…”
Siapakah lelaki yang lahir di tahun gajah
Pada hari Senin yang agung
Tarikh ketika serombongan durjana menyerbu Kota Suci

Yang lahir pada Senin
Diangkat sebagai Nabi pada Senin
Lalu berhijrah dari Makkah pada Senin
Memasuki Madinah pada hari Senin
Juga saat Senin sarat duka
Hari saat kembali pada Rabb-Nya

Dialah yatim paling dikasihani
Dialah Ummiy mengajarkanmu semesta
Dialah Sang Kekasih pemilik jagat raya
Adalah Muhammad, Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muthtahlib bin Hasyim bin Abdi Mannaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu-ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan

Dialah Abul Qasim
Abu Ibrahim seperti kata Jibril
Di Injil namanya Ahmad
Dalam Al-Quran Muhammad

Ya Muhammad
Kami merindukanmu
Tatap wajahmu
seumpama purnama
Engkaulah Cahaya
Selembut sutra

Kami merenangi gelisah
Apakah cinta ini berbalas
Agar sampai di Kautsarmu…

Mamuju, 20 November 2018

error: Content is protected !!